Kalajoki gymnasium

Kalajoki gymnasium är en allmänbildande skola på andra stadiet. Gymnasiet har ca 300 gymnasiestuderande och ca 10 ämnesstuderande, som har för avsikt att avlägga studentexamen vid sidan av sin yrkesexamen.

Studierna i Kalajoki gymnasium baserar sig på en årskurslös uppläggning, där den studerande har stor frihet att själv forma sitt program. Studietiden kan variera mellan 2 och 4 år. Vanligen studerar de studerande tre år, men undantag finns.

Läsåret i gymnasiet indelas i perioder, så att en kurs i regel slutförs under en period. Läsåret i Kalajoki gymnasium har sex perioder, vilket betyder att en period är drygt sex veckor lång. En kurs består i teorin av 38 lektioner. Varje period avslutas med en provvecka. Efter en avslutad period får de studerande ett periodbetyg som innehåller en bedömning av alla de kurser som de studerande har avlagt. Kunskaper och färdigheter i varje kurs bedöms enligt skalan 4-10, där fyra är underkänt och tio är utmärkt.

Den studerande väljer 48/52 obligatoriska kurser (48 kurser med kort matematik, 52 kurser med lång matematik), dessutom minst 10 fördjupade och sammanlagt minst 75 kurser. De obligatoriska kurserna i de olika ämnena läses av alla elever och de är gemensamma för alla gymnasier. Antalet kurser är olika i olika ämnen. De obligatoriska ämnena är modersmål och litteratur, engelska, svenska, kemi, fysik, matematik, biologi, geografi, historia, samhällslära, filosofi, religion, psykologi, hälsokunskap, gymnastik, bildkonst och musik. De studerande har också möjlighet att välja valfria kurser bl.a. i tyska, franska, datateknik samt teater och drama. Därtill har de studerande möjlighet att avlägga slutdiplom i bildkonst eller satsa på ishockey under studietiden.

För att kunna bli student måste den studerande dels avlägga studentexamen med godkänt resultat, men även ha genomfört minst 75 gymnasiekurser, enligt kraven i den riksomfattande läroplanen. I studentexamen är provet i modersmål och litteratur obligatoriskt för alla. Dessutom måste den studerande skriva tre prov av följande fyra: svenska, ett främmande språk, matematik och realprovet (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi, religion, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap). Förutom dessa fyra obligatoriska prov kan den studerande avlägga hur många valfria prov som helst. Till de valfria proven hör även tyska och franska.

Kalajoki gymnasium bedriver olika former av internationellt samarbete med två skolor i Japan och Ungern.

Till gymnasiets personal hör rektor, 18 lärare, studiehandledare, hälsovårdare och skolsekreterare.


Kalajoen lukio
Pohjankyläntie 6
85100 Kalajoki
Finland
Phone +358 44 4691 600
e-mail: lukio@kalajoki.fi
www.lukio.kalajoki.fi