A Kalajoki Felső Középiskola

Körülbelül 300 tanulója van a Kalajoki Felső Középiskolának. Az általános iskolá elvégzése után, 16 éves korukban jelentkezhetnek hozzánk a tanulók, akik három vagy négy éves itteni tanulás után tesznek záróvizsgát, azaz érettségit. A záróvizsga megfelel a brit emelt szintű vizsgának [A-level], amelyet legalább négy tantárgyból kell letenni. A finn nyelv kötelező tantárgy, amely mellett még három további kötelező van. Ezeket a matematika, angol, svéd, illetve humán vagy reál tárgyak közül kell választani: biológia, történelem, kémia, filozófia, vallás, fizika vagy egészség és higiénia. Szabadon még annyit tárgyat választhat a tanuló, amennyit csak akar, akár a fentiek vagy idegen nyelvek közül [német vagy francia].

1995 tavasza óta iskolánk az úgynevezett osztályozásnélküli tanulási módszer mellett döntött, ami azt jelenti, hogy tanulóink jóval szabadabban és saját elképzeléseik szerint választhatnak, ahelyett, hogy bizonyos tantárgyakat például a második évben kellene felvenniük.

A tantestületet az igazgató, 18 szaktanár és az iskolatitkár alkotja, az utóbbi a mindennapi tennivalókat intézi. Minden egyes tanulónk számára kötelező a finn, az angol, a kémia, a matematika, a fizika, a biológia, a földrajz, a történelem, a filozófia, a testnevelés, az egészség és higiénia, az állampolgári ismeretek, a képzőművészet, a zene és a vallás tantárgyak tanulása. Adott tantárgyaknál viszont eltérő az, hogy milyen óraszámban kell tanulniuk. Van ahol csak 38 órában, amelyekre még otthon egyénileg is kell készülniük. Tanulóink szabadon is felvehetnek tantárgyakat, mint például a németet és a franciát. A képzőművészet esetében külön bizonyítványt is kaphatnak, vagy jégkorongból több óraszámot is választhatnak.

A Kalajoki Felső Középiskola nemzetközi kapcsolatokkal és együttműködési tevékeny-ségekkel is rendelkezik, mint például diákcsere a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiummal, illetve a Japánban található Izumo városával.

A tanévet hat szakaszra osztjuk fel, amelyek megközelítőleg hathetes időtartamúak. Mindegyik szakaszban rögzített órarend alapján dolgoznak tanulóink és a végén vizsgát tesznek. Az osztályozás 4-10 rendszerben történik, amelyben a 10 az elérhető legjobb érdemjegy.

A tanév agusztus közepén kezdődik és május végén vagy június első hetében ér véget. Októberben van egyhetes szünetünk, a karácsonyi szünet kéthetes, majd a sielési szünet márciusban egyhetes, valamint néhány szabad napot kanak húsvétkor.


Kalajoen lukio
Pohjankyläntie 6
85100 Kalajoki
Finland
Phone +358 44 4691 600
e-mail: lukio@kalajoki.fi
www.lukio.kalajoki.fi